ଯଦି ଉପବାସ କରିଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ତା ହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଖାଲି ପେଟରେ ବୁଲୁଥୀବା ଭିକାରୀ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତା

ଏ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପଟିଏ ମୋ ନିଜସ୍ବ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଲେଖା ଥୀବା ଏକ ନିରାଟ…